Ученически съвет при ПМГ „Константин Величков“ – гр. Пазарджик

Председател: Дафинка Димитрова Латева
Зам.председател: Елена Йорданова Калинова

Отговорници по класове при ПМГ „К. Величков“

5а –Теодор Дичев

5б - Виктор Вукев

6а – Никола Рудев

7а – Паола Фадул

8а-Константин Крондев

8б – Валентин Кичуков

8в- Яна Кожухарова

8г- Габриела Ангелова

8д-Георги Андреев

9а-Цветелина Стефанова

9б-Кристиян Карабойчев

9в-Георги Георгиев

9г-Магдалена Петрова

10а-Петя Станчева

10б-Севда Кръстева

10в-Инес Болчева

10г-Петя Бояджиева

11а-Магдалена Тодорова

11б-Дафинка Латева

11в-Атанас Кръстев

11г-Даниел Даскалов

11д-Дамян Керинов

12а-Кристиян Димитров

12б-Георги Фърцов

12в-Адриана Петрова

12г-Ирен Чауш

12д- Симона Праматарова

 

 

 

 

 


 

План за дейността на ученическия съвет при ПМГ „К.Величков“ за учебната 2016/2017г.

 

м. септември
1.Първо заседание на  ученически съвет и запознаване новите съветници с устава на УС
2.Организиране на ученическа борса (16.09.2016 – 25.09.2016)

м. октомври

1.Приемане на план за дейността на УС през учебната 2016/2017г.

2.Кампания на УС  за еко-мислене.

м. ноември  
2. Световен ден за борба срещу насилието – 19.11.2016г.

м.декември
1.Отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН – 1.12.2016г.
2.Организиране на Коледен благотворителен базар – 19.12.2016г.

м. януари
1.Отбелязване на 13 януари – Ден на българското кино

м. февруари
1.Отбелязване на Св. Валентин
2.Честване на годишнина от обесването на Васил Левски – 19.02.2016г.

3.Участие в организацията на патронен празник на гимназията

м. март
1.Отбелязване на 1-ви март – патронен празник на гимназията
2.Отбелязване на Първа пролет

м. април
1.Пролетно почистване

2.Провеждане на конкурс „Моят клас“

м. май
Ден на ученическото самоуправление – 09.05.2017г.
Ден на славянската писменост и култура – 24.05.2017г.

м.юни
Създаване на презентация, показваща работата на съвета през годината
Приключване дейността на ученическия съвет
Отчетно събрание

Ръководство на ученическия съвет 2016/2017г.:
Председател: ..........................................

Зам.-председател: ..................................

Педаг. съветник………………………/Татяна Панева/


У С Т А В

НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА МГ ”КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” - ГР. ПАЗАРДЖИК