Ръководство в ПМГ "К. Величков" Пазарджик

 

Директор

Радка Николаева Спасова
Родена на 26.12.1974г. в град Пазарджик
Образование:
Средно-специално – Икономист-счетоводител
Магистър – Математик, учител по математика
Магистър – Информатик, Софтуерни технологии
Учител в ПМГ от септември 2000г.
Заема длъжността Директор от 10.04.2017г.
radka_sp@abv.bg


Заместник-директор по учебната дейност

Благой Петров Гицев
Завършил Софийски Университет
специалност история и философия
Заема длъжността от септември 2000г.


Заместник-директор по администр.-стопанската дейност

Величка Петрова Милева
Завършила СА "Димитър Ценов" гр.Свищов
специалност финансов мениджмънт
Заема длъжността от септември 2004г.